salut laboral - notícies

Novetats de la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral:

Us informem que a l’apartat de seguretat i salut laboral de la web del DEMO gestionat per la Subdirecció General de Seguretat i Salut Laboral ja hi podeu trobar les dues novetats següents:

 

-Guia “Comunicació d’accidents de treball: codis i classificacions”, accessible des de l’apartat de “Guies, manuals, estudis i protocols” i dins de la secció de “Guies” de la web, o bé fent un clic aquí.

 

Aquesta publicació recull en un sol document tots els codis i classificacions necessaris per informar de les variables més destacades del comunicat d'accident. Tota la informació es pot consultar de manera àgil i eficaç mitjançant l'índex enllaçable que incorpora el document.

 

-Full monogràfic “Aspectes rellevants de la Llei de prevenció de riscos laborals”,accessible des de l’apartat de “Fulls monogràfics i fitxes tècniques” i dins de la secció de “Normativa” de la web, o bé fent un clic aquí.