9 d’abril 2014. REUNIÓ DE LA SUBCOMISSIÓ DE FORMACIÓ DEL GRUP DE TREBALL DEL PERSONAL PENITENCIARI


Ahir dimecres es va celebrar la reunió de la Subcomissió de Formació del grup de treball de serveis penitenciaris. En aquesta reunió es van tractar diferents aspectes de la formació corresponent a aquest exercici.Acord compensació Formació 2013


Després de moltes reunions, Sindicats i Administració han arribat a un acord en el si de la subcomissió de formació del grup de treball d’àmbit penitenciari, en relació a la formació desenvolupada per les organitzacions sindicals i la pròpia Administració durant l’any 2013.

Catàleg, compensació hores formació, formació cap de setmana, formació on line, 


Reunió 17 d'abril 2012

El dia 17 d'abril es va reunir el subgrup de formació del personal penitenciari. La conclusió és que, en aquesta matèria, l'Administració també vol imposar restriccions al dret dels treballadors i treballadores de l'àmbit penitenciari a la formació. CCOO expressa la seva disconformitat amb aquestes restriccions i anuncia que lluitarà, amb tots els mitjans al seu abast, en defensa d'aquest dret i de la seva aplicació sense limitacions al conjunt del personal. llu

Informa't AQUI


Reunió 28 de març de 2012
 
El dia 28 de març es va reunir el subgrup encarregat de negociar els temes relatius a la formació del personal penitenciari. Com ja saveu, l'Administració va enviar als centres una nota informativa al mes de novembre. En aquesta nota s'introduïen una sèrie d'elements que, al nostre entendre, limitaven l'accés a la formació i desvirtuaven el dret a la seva compensació. Aquest va ser una de les qüestions que es van discutir.
 
Informa't AQUI


Reunió 7 de març de 2012
 
Ahir dimecres es vam reunir sindicats i Administració per tractar qüestions relatives a la formació del personal dels serveis penitenciaris.
 
Informa't  AQUISubpàgines (1): 2A REUNIÓ 2014