notícies

RESUM DE LA REUNIÓ AMB DG 
28.12.2011

                                                         Compte! La corda es pot trencar!

Aquest vespre hem mantingut la segona part de la reunió amb l’Administració realitzada el passat dimarts, en la que es va mostrar un cert intent d’acostament a les reivindicacions dels treballadors.

Després de les reunions dels dies 1 i 14, que van resultar decebedores i insultants tant en el fons com en la forma, l’Administració ens ha tornat a convocar avui amb caràcter d’urgència per presentar-nos una nova proposta, diferent a la infumable presa de pèl anteriorment presentada per duplicat, que suposadament ha de permetre iniciar una negociació real i seriosa.


EL DIRECTOR GENERAL INSULTA I TREPITJA ELS TREBALLADORS PENITENCIARIS

Informa't AQUÍ  amb més detall d'allò esdevingut a la reunió. 

A la reunió celebrada avui, en la qual el Director General ha manifestat en reiterades ocasions que es celebrava per imperatiu de la Mesa General, ens ha presentat de nou la mateixa ridícula oferta de 5M del passat dia 1 de desembre i per tal de poder arribar els 11M necessaris per mantenir l’import dels complements que volen eliminar, ens demanen a nosaltres que busquem alternatives de retallada dintre del capítol I, que correspon a les retribucions dels treballadors/es, en una clara mostra de no voler arribar a cap tipus d’acord.

Amb un cinisme immaculat i difícilment superable ens exigeixen “confiança” alhora que demanen un període de treva de 20 dies perquè volen passar els Nadals tranquils, termini que entenem del tot inadmissible tenint en compte que la seva pretensió sempre ha estat que a partir del dia 1 de gener es deixin de percebre el PIPE i el PINHO.

Després de duríssimes interpel·lacions fetes per la part social davant d’aquest darrer insult de l’Administració a la intel·ligència dels treballadors penitenciaris, els sindicats de presons ens aixequem en bloc de la Mesa

Els representants de l’Administració Penitenciària semblen no ser conscients ( o potser sí) de les greus conseqüències que la seva irresponsabilitat i el seu menyspreu poden comportar i de que només a ells seran atribuïbles.

 PELS NOSTRES DRETS, LA LLUITA CONTINUA.

         

ES CONFIRMA LA VOLUNTAT DE  DESTRUCCIÓ DELS DRETS

DEL PERSONAL PENITENCIARI . INFORMA'T AQUÍEl 30 de novembre de 2011 es van iniciar les negociacions en l'àmbit de la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya. Després de 7 reunions, la part sindical ha presentat un manifest i s'ha aixecat de la Mesa sense haver arribat a cap acord. A data d'avui, 16 de desembre, es dóna per finalitzat el tràmit de negociació atesa la imminent aprovació, per part del Govern, dels avantprojectes de llei de pressupostos de la Generalitat i de mesures fiscals, financeres i administratives per al 2012.

Mesa General:
El passat dia 2 de novembre en la reunió de la Mesa Sectorial ens van donar informació general molt preocupant però clarament indicadora de la voluntat de l'administració envers tots els serveis públics. Informa't AQUÍ
 
Comissió de Seguiment 13 de setembre de 2011
Informació de la última reunió amb l'Administració.