Llocs Web‎ > ‎Sin título‎ > ‎

Arxiu

RESUM ACORDS MESA GENERAL

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo0OTRjMTYwN2Q3NjQ5ZTc0


CCOO es reuneix amb el Director General


Servei de Transport als centres penitenciaris


Reunió amb el Director General

 


El dia 3 d'agost CCOO es va reunir amb el Director General per exposar un conjunt de problemes que afecten el personal de l'àmbit penitenciari

Signat el conveni que permetrà el tancament del CP Homes i el CO2


CP Homes BarcelonaEL CONVENI ENTRE LA GENERALITAT I L'AJUNTAMENT DE BARCELONA, QUE DECIDIRÀ EL TANCAMENT DEL CP HOMES, PREVISIBLEMENT ES SIGNARÀ EL DIA 10 DE GENER

CCOO es mantindrà ferm en la seva oposició a qualsevol tancament que no vagi precedit de la construcció d'un centre nou que ho substitueixi. Si la proposta de l'Administració s'allunya de les condicions més acceptables, i som escèptics que siguin mínimament acceptables, CCOO cridarà a la mobilització dels treballadors.Reunió extraordinària amb el Secretari General del DepartamentAhir dijous,  28 d'abril, es va celebrar una reunió extraordinària, convocada pel Departament de Justícia, per a informar de temes molt concrets: la situació actual i futura del PRP i l'execució del concurs de comandaments de 2008. També van aparèixer referències col·laterals a altres qüestions que es van abordar de manera molt breu.

ACORD A LA MESA SECTORIAL PER GARANTIR EL COMPLEMENT (PRP) PEL 2016

 
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo0Y2IwNDM5MzdlYTZkYTk3
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDozNTQxOTNkNmVkMTczNmQ0


Millores al sistema penitenciari tunisià


El director general de Serveis Penitenciaris i la directora del CEJFE viatgen a Tunísia dins del marc del programa Masar, d’acompanyament als processos de govern democràtic al món àrab


 
Malgrat que podem entendre la necessitat d’establir vincles, en l’ambit professional, amb representants dels serveis penitenciaris d’altres països, el que CCOO no acaba d’entendre és que aquests vincles siguin paral·lels a la gestió errática i desastrosa dels nostres serveis penitenciaris


CCOO-IIPP demana la convocatòria del concurs de trasllats

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoxNDA5Y2NiNDg2OGY4ODVh  
Recordem que la convocatòria d'aquest concurs permetria també la mobilitat d'aquells funcionaris/àries del cos tècnic d'especialistes que volen marxar a centres de la resta de l'Estat

ANUNCI COMISSIONS DE SERVEI MAS ENRIC

El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el dia 12 d'octubre


9 setembre: Publicat el concurs generalL’Administració, amb la publicació de la convocatòria d'aquest concurs, consuma el despropòsit que CCOO havia denunciat fa uns mesos. Després de 5 anys sense convocatòries de provisió, malgrat que la normativa de funció pública preveu que es facin un cop l’any, es despengen amb un concurs de trasllats clarament insuficient i que suposa, al nostre judici, una burla a les aspiracions professionals del personal penitenciari pels següents motius:


 ·         Es convoquen, com a vacants, un total de 276 llocs. Per tant, no es convoquen, tal i com va demanar CCOO, la totalitat dels llocs vacants existents als centres penitenciaris de Catalunya: pràctica inexistència d’oferta a les ciutats de Barcelona o Lleida .


     ·         No es preveu, com s’havia fet fins ara, l’adjudicació a resultes de tots els llocs convocats.

 ·         L’Administració s’ha tret de la màniga un sistema de resultes que suposa a la pràctica la liquidació, a curt i mig termini, de 118 llocs de treball (principalment a Brians 2, Brians 1 i Quatre Camins). Aquest fet, tenint en compte que hi ha moltes persones obligades a participar per trobar-se en situació provisional, genera una situació d’incertesa pel futur professional d’una part significativa del nostre col·lectiu.

 ·         Finalment, el quadre de llocs convocats, demostra que aquest concurs s’ha convocat per a poder facilitar l’obertura en precari del CP Mas Enric. De fet el 70% dels llocs de treball que es convoquen com a vacants corresponen a Mas Enric (el 45%) i a Puig de les Basses (25%).


Concentració CCOO a St.Jaume per reclamar els nostres drets

 
 

15 de setembre

IMATGES DE LA CONCENTRACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES DE CCOO A LA PLAÇA ST. JAUME PER RECLAMAR LA RESTITUCIÓ DE DRETS I SALARIS  (Llegir nota)

L'Administració admet errors en l'abonament dels 44 diesL'ADMINISTRACIÓ ADMET L'EXISTÈNCIA D'ERRORS, TAL I COM HAVIA DENUNCIAT CCOO, EN L'ABONAMENT DELS 44 DIES

L'Atri publica avui una nota de l'Administració reconeixent que "han detectat una incidència" en l'aplicació de l'adeqüació retributiva aplicada en la nòmina del mes de març.

CCOO ja havia denunciat que la reducció del 5%, que s'aplicava de manera simultània a l'abonament dels 44 dies de la paga de 2012, s'estava fent sobre una quantitat superior a la realment percebuda (Veure Nota). Ara l'Administració reconeix errors i la necessitat de revisar els abonaments. Les diferències es regularitzaran en la nòmina del mes de juliol.


Sobre el permís per a exercir el dret de vot
CONTRA EL TANCAMENT DEL CO 1 BARCELONA
AL TANCAMENT DEL CP OBERT 1 DE BARCELONA

Comunicat conjunt del personal del CO 1 de Barcelona >>Llegir


10 d'octubre: Reunió Informativa sobre el tancament del CP Homes

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoxNTAzNTNlYWYxNjA0ZTdkREUNIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A INFORMAR DEL CONVENI ENTRE EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA I L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. TRASLLAT DEL CP HOMES DE BARCELONA

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoxNjY4YWVjZDdlODhlYTVl


El Jutjat suspèn la decisió de realitzar les proves pràctiques als comandaments

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo0OTU1NWZkZWQ3YWYwM2U4
https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDozMjIyY2RmNDJkNTI2Y2Q4Accedeix a la Interlocutòria en versió íntegra
Escrit reconeixement serveis JU26

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoxOGZlN2RlMDQwNDBhYzdkCCOO registra un escrit ,adreçat al secretari general del Departament de Justícia, demanant formalment el reconeixement com a definitiu del temps que el personal de la JU26 ha ocupat els seus llocs de treball amb caràcter provisional, als efectes de la consolidació del grau.


CCOO no assistirà als actes de celebració de la festivitat de la Mercè


17 setembre


L'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO no assistirà als actes de celebració de la festivitat de la Mercè d'enguany (Llegir Nota)


SIGNAT EL PREACORD

20 de juny

Assisteixen per part de l’Administració, Enric C., Secretari General del  Departament de Justícia; Pere S., Director General de Serveis Penitenciaris; Ferran D., Subdirector General del departament de Justícia; Alfons R., Subdirector Gral. de RR. HH. i Econòmics; José Luis V., Subdirector General de Centres i Gestió Penitenciària; Paula M., Subdirectora Gral. de Rehabilitació i diversos representants dels departaments de Justícia i d’Economia. Per les organitzacions sindicals representatives, UGTPRESONS, CCOO i CATAC.

QÜESTIÓ PRÈVIA: CONVOCATÒRIA DE PROVISIÓ DE PLACES DE COMANDAMENTS D’INTERIOR PER ATRI

Amb caràcter previ a l’inici de la reunió de negociació, les OOSS retiterem la nostra repulsa pel fet que l’Administració hagi convocat via ATRI el cobriment provisional de diverses places de comandament de règim interior al CP Puig de les Basses per la via digital, vulnerant els acords vigents sobre aquesta matèria que determinen l’accés a les provisions provisionals, d’acord amb els mèrits de la 1a fase dels concursos específics corresponents.

Els representants de l’Administració utilitzen excuses peregrines de l’estil “era una situació d’urgència”, “un cas excepcional”, “però cal replantejar-se els criteris pactats”... Els manifestem que, al marge de la inconsistència de les excuses i que es tracti d’un cas excepcional o no, el que és clar és que es tracta d’una greu vulneració del acords existents i un punt de partida nefast per a la reunió de negociació que es pretén començar a continuació.

Davant d’això, els representants de l’Admnistració es comprometen a respectar la prelació de puntuació establerta en el llistat de provisions provisionals.

NOVA PROPOSTA DE L’ADMINISTRACIÓ

El Secretari General del Departament, després d’una exposició inicial en què expressa que el procés ha arribat a una fase definitiva i que el marge de negociació és ja mínim, ens presenta una nova proposta d’acord, la 8a, que recull algunes de les propostes exigides per part de les OOSS en la darrera reunió de negociació del dia 29 de maig passat però inexplicablement manté punts que el mateix Secretari General va acceptar retirar o modificar.

Així mateix, ens presenta el text de la Resolució que ha de regular el gaudiment de l’acumulació de jornada del personal d’oficines i del personal de rehabilitació que desenvolupi l’horari ordinari. Les OOSS hem demanat un recés per estudiar els documents. Un cop revisats, i tot i que s’ajustaven en bona mesura al què seria asumible, hem exigit diverses modificacions del text presentat, en concret en els apartats que fan referència a l’horari acumulat (4x2) del personal de rehabilitació, a la compensació de festius per al personal de cap de setmana, i a l’àmbit d’aplicació del text de la Resolució que regula l’acumulació de jornada.

L’Administració, un cop valorades les darreres demandes de les OOSS, accepta incorporar-les al text definitiu tant de la proposta d’Acord de pròrroga com en el text de la Resolució, fet que permet, finalment, després de vuit tensos i intensos mesos de negociació, arribar a un Preacord de pròrroga per als anys 2014 i 2015, que restarà pendent de ser aprovat per la plantilla de treballadors en el referèndum vinculant que convocarem a l’efecte.

Us adjuntem els següents arxius: 

 Document definitiu del Preacord de la pròrroga 2014-2015

 Resolució del Secretari General del Departament de Justícia en relació a l’acumulació de jornada.

• Acta de la reunió de negociació d’avui dia 20 de juny de 2014

Així mateix, us informem del calendari d’assemblees unitàries que es celebraran entre el 26 de juny i el 3 de juliol i de les


 VOLEM RECORDAR QUE S'ADOPTARAN ELS MECANISMES NECESSARIS PER A QUE ELS COMPANYS/YES QUE NO PUGUIN VOTAR DE MANERA PRESENCIAL ELS DIES 4,5,6 i 7 DE JULIOL, HO PUGUIN FER DE MANERA ANTICIPADA AL MATEIX CENTRE. 
3 de JUNY: COBRAREM LA PAGA EXTRA COMPLERTA AL 2014?

La vicepresidenta va tornar a insistir que la recuperació de la paga extra estarà supeditada “al que es pugui recaptar per l’impost català sobre els dipòsits bancaris”.  Fins quan allargaran aquesta incògnita? No saben que aquesta indecisió  perjudica milers de famílies.

CCOO denunciem la política de retallades del Govern, i la negativa a qualsevol tipus de negociació, especialment sagnant en moments en el que la major part de les administracions catalanes i de la resta de l’Estat, troben vies de compensació als treballadors públics. La denuncia de l’escàs finançament, no justifica ni una política tributària que colpeja als més dèbils, ni una política de despesa de transvasament del capital públic al interessos privats.

>>Llegir nota Agrupació

>>Llegir nota Mesa General30 MAIG: REUNIÓ DE NEGOCIACIÓ DEL NOU ACORD

 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoyMWQ4OGQ3ZmJkZGE1M2I5 


Ahir dijous es va reunir el grup de treball de l'àmbit penitenciari a petició de les organitzacions sindicals, que havien presentat la segona proposta unitària de cara al procés negociador. L'administració ens va lliurar la 7a proposta i, en el decurs de la reunió, es van produir determinades modificacions que es detallen a la nota adjunta.12 de MAIG: Actualitat de les negociacions

Han passat ja 4 setmanes i l'Administració encara no ha formalitzat encara la seva proposta. En teoria, tal i com va afirmar el propi conseller de Justícia en seu parlamentària, s'estan fent gestions per desencallar els obstacles que havia plantejat Funció Pública i Economia, però no ha trascendit cap moviment.


>>LLegiu Nota
30 d'abril 2014: ESCRIT UNITARI ADREÇAT AL CONSELLER DEMANANT LA SEVA INTERVENCIÓ EN EL PROCÉS NEGOCIADOR

Els sindicats han registrat un escrit, adreçat al conseller de Justícia, demanant que ell, com a màxima autoritat del Departament de Justícia, intervingui i recondueixi l'actual situació de bloqueig del procés negociador de la pròrroga de l'Acord del grup de treball penitenciari.

Llegir l'escrit>>
 

1 de MAIG: “Contra la pobresa laboral i social” 
El 1r de Maig, Dia Internacional del Treball, els treballadors i les treballadores del món sortim al carrer per reivindicar drets laborals i socials per a tothom i per a rebutjar l’atur, les desigualtats, la pobresa mundial i el desequilibri en la distribució de la riquesa fruit d’una globalització sense drets i d’unes polítiques fetes per servir als interessos del poder econòmic i financer i no al servei de les persones. Alhora, volem expressar la nostra solidaritat amb les persones treballadores i sindicalistes que pateixen agressions, assassinats, o moren per les condicions en què treballen, com els va passar fa un any als treballadors del tèxtil de Bangla Desh. 


CARLOS A., NOU COORDINADOR DE L'AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARIEn la darrera executiva de l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO es va decidir, per unanimitat, escollir el company Carlos Ardanaz com a nou coordinador de l'Agrupació. És una persona jove, però amb una llarga trajectòria de representació del personal: funcionari d'interior del CP Brians 2, fins aquest moment compaginava la seva funció com a delegat a Brians 2 amb el càrrec de Responsable d'Acció Sindical de l'Agrupació. CCOO va més enllà de la figura del seu coordinador, perquè la seva força prové del conjunt de treballadors i treballadores dels serveis penitenciaris als qual representa, però el nou equip es compromet a mantenir el rumb marcat per l'anterior coordinador i pels integrants de l'executiva de l'Agrupació, integrada pels secretaris/àries de les seccions sindicals de CCOO als centres penitenciaris de Catalunya. En el moment actual, marcat per la negoció amb una administració cada cop més prepotent, en que la societat viu travessada per moltes propostes ideològiques, la majoria de les quals pretenen que les persones perdin la seva capacitat crítica i de reacció cívica, el sindicat ha d’impulsar el retrobament dels valors clàssics, i de defensa de les persones i de les condicions que tants sacrificis han exigit.

CCOO contra la privatització de la vigilància exterior dels centres penitenciaris


L'Agrupació de Personal Penitenciari està totalment en contra a atribuir tasques se vigilància exterior dels centres penitenciaris al sector privado. La seguretat pública, també la penitenciària, correspon a cossos funcionarials.
                                     Llegeix Comunicat de Prensa (Català)

Porta principal d'accés de la presó de Tarragona. (Foto:ACN)
Nova Instrucció de la Secretaria d’Administració i Funció Pública sobre Justificació d’Absències


Ahir, dia 30 de desembre, la Secretaria d'Administració i Funció Pública va aprovar, entre d'altres, la Instrucció 2/2013sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat. Aquesta instrucció estableix nous criteris per a gestionar les absències que no generen incapacitat temporal, substituint els que fins ara es preveien a les Instruccions 5 i 6/2012. Suposen, de fet, un empitjorament de les condicions d'aquest tipus d'absència: si amb les Instruccions derogades es podia gaudir de 2 absències al mes sense necessitat de recuperació horària i sense descomptes retributius, la Instrucció 2/2013 estableix un topall de 30 hores laborables en un mateix any natural. 

També es modifica la durada de les absències sense necessitat de tramitar el corresponent comunicat de baixa mèdica: fins ara, les absències per motius de salut superiors a 1 dia s'havien de justificar amb el comunicat de baixa, en canvi, a partir d'ara es permet una absència màxima de 3 dies consecutius sense comunicat mèdic de baixa. En qualsevol cas no es podrà superar el topall de 30 hores.


CCOO demana que la DG reconsideri l’assignació de tasques que impliquin responsabilitat, actuals i futures, al director del CP Lledoners


CCOO considera que la trajectòria professional de l'actual director del CP Lledoners l'incapacita per assumir noves responsabilitats directives i per continuar exercint les que té actualment atribuïdes. Per això, ha registrat un escrit adreçat al secretari general del Departament de Justícia, en el qual li demana que reconsideri el manteniment en l'actual càrrec o l'encàrrec de la direcció del nou centre penitenciari.Nota informativa ATRI sobre la nòmina del mes de desembre de 2013
(17.12.13)

El 23 de desembre, el departament d’Economia i Coneixement ordenarà l’ingrés de la nòmina del mes de desembre del personal de la Generalitat, que inclou els treballadors dels departaments i el personal de la Xarxa Pública Sanitària i dels centres educatius públics i concertats, així com els treballadors dels organismes autònoms. Juntament amb la nòmina, s’ingressarà la part proporcional de la paga extraordinària de Nadal. L’ingrés es farà efectiu entre els dies 23 i 24 de desembre, en funció de l’entitat financera de cada treballador.

El Govern recorda que s’abonarà el 100% de l’equivalent a la paga extraordinària al personal amb retribucions anuals inferiors a 2 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) en còmput anual, respecte a la jornada completa i amb exclusió dels complements per productivitat o rendiment.FORMACIÓ CEJFE 2014

 

Companyes, companys,

 

Ja està disponible l’oferta de formació del CEJFE per al 2014 (PROGRAMA). Podeu trobar la informació a la intranet i al següent enllaç.

L'admissió a un curs per part del Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada no implica l'autorització d'assistència, la qual cosa és una competència de la unitat directiva corresponent si el curs es vol fer en hores de feina.

En el cas que la persona inscrita i admesa a un curs el vulgui dur a terme dins de l'horari laboral, ha de demanar el permís corresponent segons el model de sol·licitud que trobareu a intranet, o bé realitzar la inscripció en línia, que trobareu a l'enllaç anterior .

Us recomanem que sempre demaneu l’autorització al centre de treball i us recordem que si el curs és autoritzat per la Direcció del centre, les hores realitzades fora de l’horari laboral han de ser compensades, fins a un límit de 40 hores l’any.

Hi ha un únic termini d’inscripció per a les activitats formatives de tot l'anyque 

finalitza el 12 de gener de 2014.

 

  
          
                                 
27 novembre


Clicant en aquesta imatge podreu accedir al document amb les propostes que l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO ha elaborat, a partir de les conclusions adoptades en la darrera conferència i de les aportacions de molts companys i companyes, i que orientaran la nostra relació amb els responsables actuals de l'administració penitenciària. És hora, comptant amb l'ajut i compromís de tots els col·lectius que integren els Serveis Penitenciaris, de fer un pas endavant i lluitar per recuperar el que ens han tret i tornar a avançar en la millora dels nostres drets i condicions laborals. 
                                                                                                                                                          
                                  
   

 COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE 2 D'OCTUBRE DE 2013

Dimecres passat es va celebrar la reunió de la comissió de seguiment, a la qual va assistir el secretari general del Departament de Justícia, per presentar el projecte de Pla Director d'Equipaments Penitenciaris pels anys 2013 - 2020.


 

         Reunió del Comité de Seguretat i Salut Laboral, 27 de setembre de 2013

                                                                           
                L'Agrupació de personal penitenciari de CCOO 

no participarà als actes festius de la Mercé

27.06.2013. JA ES POT ACCEDIR A LA NÒMINA DEL MES DE JUNY, QUE INCORPORA LA PAGA EXTRAORDINÀRIA REDUÏDA EN UN 50%

Bon dia, a partir d'avui podeu, a través del portal ATRI, a les nòmines corresponents al mes de juny, que incorpora la paga extraordinària d'estiu. Com ja sabreu, en virtut de l'aplicació de l'Acord GOV/19/2013, el personal de la Generalitat cobrarà el 50% de les pagues extraordinàries de juny i desembre. 

Heu de tenir en compte per evitar sorpreses o malentesos que, per aplicació de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013 (art. 22.5.2, que es transcriu a continuació), els imports dels conceptes de SOU i TRIENNIS que integren la paga extraordinària són diferents als que es cobren a les nòmines ordinàries. Exemple pel grup C:

SOU BASE ORDINARI.........720,02                               SOU BASE PAGA EXTRAORDINÀRIA............... 622,30

TRIENNI ORDINARI............. 26,31                               TRIENNI PAGA EXTRAORDINÀRIA.................   22,73


Els conceptes que integren les pagues extraordinàries aquest any són: SOU (622,30)+ TRIENNIS (22,73)+COMPLEMENT DE DESTINACIÓ+ COMPLEMENT ESPECÍFIC.

Per tant, les deduccions d'aquesta paga en la nòmina del Juny (i que s'apliquen als conceptes de Complement Específic i Complement específic addicional) han de coincidir amb el 50 % de l'import d'una paga extraordinària, amb les quanties de sou i trienni que s'han especificat


Ley 17/2012, de 27 de desembre, de Presupuestos Generales del Estado:


Article 22. Cinco.


2. 
Los funcionarios a que se refiere el punto anterior percibirán, en cada una de las pagas extraordinarias de los meses de junio y diciembre en el año 2013, en concepto de sueldo y trienios, los importes que se recogen a continuación:

Grupo / Subgrupo Ley 7/2007Sueldo EurosTrienios Euros
A1684,3626,31
A2699,3825,35
B724,5026,38
C1622,3022,73
C2593,7917,73
E ( Ley 30/1984) y Agrupaciones Profesionales (Ley 7/2007)548,4713,47


COMISSIÓ DE SEGUIMENT 7 DE JUNY DE 2013


El 7 de juny es va celebrar reunió de la comissió de seguiment, en la qual ja no va participar el dimitit/cessat director general. En el següent enllaç podreu accedir a la nota elaborada a partir dels temes que es van tractar.

Informa't AQUI
JUDICI QUATRE CAMINS


L'Agrupació de CCOO agraeix el suport del personal als companys i companyes imputats pels fets de 2004 i anima a la resta de companys per expressar el seu suport desplaçant-se a l'Audiència Provincial.


NOTA AQUÍ

MULTITUDINÀRIA MANIFESTACIÓ DEL 1er DE MAIG A BARCELONA

ESCRIT ADREÇAT AL SECRETARI GENERAL DEL DEP. DE JUSTÍCIA (16 d'abril 2013)


CCOO ha adreçat un escrit al secretari general del Departament de Justícia per denunciar l'impàs en el que ha entrat el diàleg dels representants dels treballadors amb la Direcció General, que contradiu l'esperit negociador i dialogant amb el qual es va presentar el nou equip del departament, i que afecta la resolució dels problemes actuals i impedeix afrontar els reptes que han de permetre la millora de les condicions de treball del personal penitenciari.

Informa't AQUI
CiU i ERC S'ALINEEN PER TORNAR A RETALLAR EL SOU DEL PERSONAL DE LA GENERALITAT     


La passada setmana vam assistir, amb perplexitat i indignació, al ple del Parlament de Catalunya on es discutia la moció presentada pel PSC per anul·lar la retallada d'una paga extraordinària al personal funcionari. El resultat final és que aquesta moció va ser rebutjada per CiU, amb l'inestimable i imprescindible col·laboració d'ERC. Lamentem el posicionament d'un grup que prèviament havia expressat una postura contrària a la retallada salarial a la funció pública.

Informa't AQUI


CONTRA LES RETALLADES


DOCUMENT DE LA CONFERÈNCIA DE L'AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOOEl proper dimecres, dia 6 de març, es celebrarà la 7a Conferència de l'Agrupació de Personal Penitenciari. En el següent enllaç podreu accedir al document que serà sotmès a debat i votació en la conferència, i que conté els objectius que es marca aquesta agrupació pels propers 4 anys.
INFORME DE L'AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA 2013
(24.01.2013)

Aquesta setmana s'ha publicat l' Informe de l'Autoritat catalana de prevenció de la tortura 2012. Els equips de treball d'aquest organisme, al davant del qual està el Síndic de Greuges, realitza una ronda de visites als centres penitenciaris, entrevistant-se amb interns, funcionaris i equips directius. A partir d'aquí extreu una sèrie de conclusions que presenta al Parlament de Catalunya. El darrer informe conté, al nostre parer, aspectes positius i d'altres bastant qüestionables i que mereixen una resposta serena i contundent.

UNA DE CAL: ES DEMANA L'OBERTURA IMMEDIATA DE PUIG DE LES BASSES

Informa't AQUI 

UNA DE SORRA: PRESUMPTES MALTRACTAMENTS ALS C.P. BRIANS 2

Informa't AQUI CCOO REGISTRA UN ESCRIT PER RECLAMAR EL GAUDIMENT DE LA COMPENSACIÓ PER DIES
(18.01.2013)

CCOO ha registrat avui un escrit a la Direcció General per reclamar el gaudiment de la compensació de festius per dies, en comptes de fer-ho per hores, com ha decidit l'Administració, perjudicant de manera absurda el col·lectiu que presta serveis durant les nits.

  Informa't AQUI 
RECLAMACIONS DE LES PAGUES EXTRAORDINÀRIES I PAGUES ADDICIONALS DELS COMPLEMENTS ESPECÍFICS DEL MES DE DESEMBRE DE 2012

art 2 i 3 del RDL 20/2012

Des de la FSC-CCOO RECOMANEM cautela als afectats per la mesura i que no facin recursos individuals, ja que una vegada iniciats poden perjudicar les acciones jurídiques.

Les reclamacions o recursos contra disposicions amb rang de llei són desestimades tant en via administrativa com judicial, sense entrar en la valoració de la pretensió.

La promoció i continuïtat de les reclamacions pot tenir conseqüències negatives per a les persones promotores de les reclamacions.

La plataforma sindical conjunta que ha estat creada en contra d'aquest RDL estan plantejant accions jurídiques que poden veure's perjudicades pels recursos individuals.

Clica_aquí per tenir una informació més amplia de com pot afectar-te el recurs individual.

Clica_aquí per veure el Pla d'Estabilitat Pressupostària 2012-2014 que solament es basa en reduir despeses retallant-nos salaris i drets al personal de la Funció Pública, mesures que reduiran més el consum i l'ocupació, engrandint encara més la recessió. (pag 26 a 29 les que afecten més a la Funció Pública).


NOVA RETALLADA: INCREMENTEN UN 100% EL PREU DEL MENÚ ALS CENTRES PENITENCIARIS

El Departament de Justícia, sembla ser que seguint les indicacions del Departament d'Economia, no para. Ja no saben d'on retallar, però sí que saben a qui, és a dir, al seu personal. Ara li toca al preu del menú que es serveix als centres, incrementat en el 100%, i a l'horari d'obertura de les cafeteries dels centres, determinant un perjudici real i directe del personal del cap de setmana, que es queda sense servei a partir de les 17 hores. Si realment volen estalviar, des de CCOO proposem recuperar la gestió directa de les cafeteries, acabant amb unes externalitzacions cares i ineficients.

Informa't AQUI
EL PERMÍS PER HOSPITALITZACIÓ O MALALTIA GREU EN LOCALITAT DIFERENT A LA DEL LLOC DE TREBALL HA DE TENIR UNA DURADA DE 4 DIES

Els Serveis Jurídics de CCOO, en la seva línia de defensa dels drets del personal de la Generalitat, aconsegueixen que el Jutjat del Contenciós núm. 1 de Tarragona reconegui que el permís per hospitalització en localitat diferent a la de la feina ha de tenir una durada de 4 dies, i no de 3 com venia interpretant la DG de Serveis Penitenciaris.

Informa't AQUI

 

 


 
 

 
DICTAMEN CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES
 
Ha arribat el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. Malaudarament accepten que la DT 5a del Projecte de Llei de Mesures Fiscals i Econòmiques no és contrària a l'article 9 de la Constitució.
 
Informa't AQUI
 
 
 

 

CCOO PRESENTA UN ESCRIT DE QUEIXA AL SÍNDIC DE GREUGES

 El motiu de la queixa és denunciar les darreres decisions del Govern de la Generalitat en relació a l'àmbit dels serveis penitenciaris. Emparant-se en una mesura de contingut econòmic, la reducció de jornada i retribucions del personal interí de tractament, el Govern ataca directament el model penitenciari català.

Segons va afirmar fa poc el Director General "El nostre objectiu prioritari serà mantenir el model penitenciari català, i això vol dir mantenir l'aposta rehabilitadora de la pena de presó". (pròleg del document "El model de rehabilitació a les presons catalanes", 2011). Hem de dir que els últims actes del propi Govern van en la línia totalment oposada.

Informa't AQUIMESA SECTORIAL DIMECRES 22 DE FEBRER DE 2012: S'AJORNA LA RATIFICACIÓ DE LA SIGNATURA DE LA PRÒRROGA

 
Avui s'ha celebrat la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal Administratiu i Tècnic, en la que, entre d'altres qüestions, s'havia de procedir a la signatura de la pròrroga de l'Acord del grup de treball de l'àmbit penitenciari pels anys 2012-13. Tal i com propossaven els sindicats, s'ha decidit ajornar la signatura de l'acord mentre es facin les gestions necessàries per intentar solucionar el problema que afecta més de 400 companys, fonamentalment de l'àrea de tractament.
 
Informa't AQUI 
 
 
NOTA CONJUNTA SOBRE L'AJORNAMENT DE LA SIGNATURA DE LA PRÒRROGA
(Assemblea dia 23 a les 16.30 a Barcelona, Rbla Sta. Mònica-10)
 
 Informa't AQUI
 
 


 


RESULTATS REFERÈNDUM PRÒRROGA ACORD: HA GUANYAT EL SÍ
 
 
 
 
 
 
 
Us informem dels resultats de les votacions del referèndum sobre la proposta de pròrroga d'Acord del grup de treball de l'àmbit penitenciari pels anys 2012-2013. TOTAL VOTS EMESOS: 3.534 (74,91%)

TOTAL VOTS A FAVOR DEL SI2.255 (63,81%)

TOTAL VOTS A FAVOR DEL NO1.192 (33,73%)Des de CCOO, sindicat que ha expressat de manera pública la seva opció pel SI, volem agrair la vostra participació i reiterar el nostre compromís en la lluita per garantir els drets dels treballadors/ores que pertanyen al col·lectiu dels serveis penitenciaris. Us mantindrem informats del procés que, a partir del suport majoritari a la proposta de pròrroga, tot just ara comença. 


 

NOTA A LA PLANTILLA EN RELACIÓ AL PINHO

En aquest enllaç trobareu l'Acord del Govern de 24 de gener 2012 de suspensió temporal del Programa de normalització dels horarisi de millora del model de prestació del servei dels establiments penitenciaris de Catalunya (PINHO). Aquesta és l'explicació de la no inclusió del PINHO a la nòmina del gener. Si la proposta d'acord del grup de treball de l'àmbit penitenciari, que se sotmetrà a referèndum de la plantilla el dia 7 de febrer, s'aprova el PINHO es cobraria amb efectes retroactius des del dia 1 de gener de 2012. 

Informa't AQUÍ 


Reunió amb l'Administració del 18 de gener:
En primer lloc, els hi hem donat a conèixer el nostre gran malestar per les formes tan allunyades de la bona educació i el respecte que han demostrat en tot el procés negociador vers els representants de la part social i els treballadors que han donat suport cada dia, traduït en llargues esperes, canvis d`horaris i un llarg etcètera. Així mateix, hem deixat contundentment clara la nostra postura de no continuar a la taula per perdre el temps, exigint en ultimàtum una proposta seriosa.
Informa't AQUÍ
Reunió 17.01.2012
Després de l’infructuosa reunió celebrada el passat dijous, on l’únic plantejament que l’Administració va posar a sobre de la taula va ser el que fa referència als dies de compensació de festius, avui ens hem trobat amb un autèntic “dejà vu” que reproduia la mateixa insuficient proposta. Per a la nostra sorpresa l’Administració ens ha comunicat que el motiu de la reunió no era un altre que rebre la contraproposta a la rebutjada per les organitzacions sindicals.

Informa't AQUÍ

El Departament torna a la Mesa

A última hora de la tarda, els representants de l'Administració ens han convocat per dimarts dia 17 a les 18 hores al carrer Aragó. Esperem que la proposta que presentin estigui plantejada des del respecte i reconeixement que mereixen als treballadors i treballadores penitenciaris.
Ja n'hi ha prou.

NOTA IMPORTANT A TOTA L’AFILIACIÓ 

Amb l’objectiu de donar un fort impuls a la negociació, avui 16 de gener de 2012, l’Executiva de l’Agrupació del Personal Penitenciari, ha decidit rellevar del seu equip negociador i nomenar com a nou coordinador de l’Agrupació al company Albert Anton. 

El nou equip negociador es proposa actuar amb fermesa a la Mesa de Negociació i actuar amb total transparència, fent que la comunicació amb el conjunt de la plantilla sigui constant, en relació a la marxa del procés negociador. La mobilització contundent de la setmana passada és un toc d’atenció que no ha passat desapercebut i l’Administració no pot continuar amb la seva fugida endavant sense adonar-se’n de la legitimitat de les nostres reivindicacions. 

La unió del nostre col·lectiu és la nostra força. Ara toca fer pinya al voltant de l’equip negociador. Si hi ha fracàs en aquesta nova reunió l’Administració haurà desaprofitat l’oportunitat de posar fi a un conflicte que aniria a més. 

Es vol agrair a l’anterior equip, i especialment a l’anterior coordinadora, els esforços i dedicació amb els quals ha desenvolupat la seva responsabilitat. 

Albert Anton Rius 
Coordinador 
Agrupació Personal Penitenciari CCOO 

Barcelona, 16 de gener de 2012ÚLTIMES NOTÍCIES


Avui, 12.01.2012, hem donat per finalitzat el tancament a la sala de juntes de la Direcció General de Serveis Penitenciaris, per poder descansar i tornar a la Mesa demà a les 11.00h i continuar negociant. Aquest procés és lent i feixuc i demana el màxim esforç per la nostra part, per la qual cosa la tranquil·litat al dia-dia dels Centres és molt important. Recolzeu-nos demà a les portes de la DG igual que heu estant fent aquests dies. Sense la vostra ajuda mai haguéssim arribat fins aquí.

La proposta del Departament suposa una tímida millora davant la de dies anteriors i exigeix una valoració molt acurada. La oferta respecte a la compensació de festius suposaria disposar de 8 dies de sortida en treballar fins a 2 torns festius, 10 per treballar fins a 3, 12 fins a 4 i 14 fins a 5. D'altra banda no hi ha millora en quan al tema econòmic. Encara queda molt camí per recórrer però no defallirem. 

ENCARA LLUNY D'ARRIBAR A UN ACORD, LA LLUITA CONTINUA!

Portem dos dies tancats a la sala de reunions de la Direcció General de Serveis Penitenciaris. L'Administració ens va presentar ahir la proposta que us hem resumit en el enllaç que veieu a sota i nosaltres els vam explicar, per enèsima vegada, la inviabilitat de pretendre imposar-nos condicions inassumibles. La negociació continua i continuarà el temps que sigui necessari. Nosaltres aguantarem el que faci falta.

En el moment que els sindicats consensuadament arribem al punt final, ho sotmetrem a referèndum, com s'ha fet sempre, i serem tots els treballadors i treballadores penitenciaris qui decidirem democràticament si es signa o no.

Reunió 11.1.2012

informa't de l'última proposta de l'administració

Ànim companys i companyes!!
El vostre recolzament és fonamental.
Gràcies a tots els que us heu quedat als vostres centres fent-nos suport aquesta nit.
No ens mourem fins que l'Administració no torni a seure a la Mesa de negociació amb una proposta assumible.
Vine a les 8.00 h. a davant la DG i fes-te sentir!!

Tancament de delegats a la DG

Avui, els delegats de CCOO, UGT,CATAC i CSIF ens hem tancat a la sala de reunions de la Direcció General de Serveis Penitenciaris en protesta per la postura intransigent de l'Administració que vol imposar-nos unes condicions laborals inassumibles pel personal penitenciari.


Agressions a Brians 2 Informa't aquí

GRÀCIES !!

Volem donar les gràcies a tots els companys i companyes, i a totes les persones que van assistir a les mobilitzacions convocades arreu Catalunya.  També als que no van poder assistir perquè treballaven o   els seus compromisos els hi van impedir. Sabem que hi estàveu als carrers i a les places amb nosaltres.

El Govern ha de respectar les nostres peticions, els nostres drets com a treballadors i la nostra dignitat i professionalitat. Seguirem units demostrant que amb les presons no es juga. Farem el que calgui per fer-nos sentir.

Ja n’hi ha prou!


_______________________________________________________________________________________________________
MAIG 2014: Interpel•lacions al Govern sobre els centres penitenciaris

23 de juliol, OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2015

CCOO INSTITUCIONES PENITENCIARIAS


CCOO inicia una campaña para reconocer a los empleados y empleadas públicos penitenciarios como agentes de autoridad

En virtud del nuevo código penal, que entrará en vigor el 1 de julio del 2015, se hará imprescindible la reforma de la Ley Orgánica Penitenciaria para adecuarla al texto normativo del Código Penal. Aprovechando la actualización de nuestra Ley Orgánica, desde CCOO emprenderemos una campaña para que se reconozca como agente de autoridad a todos los empleados y empleadas públicos penitenciarios.

FIRMAR 


RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2015Aquests són els resultats de les eleccions sindicals 2015 a l'àmbit penitenciari. Com sabeu, aquests resultats només es refereixen al vot presencial. Per decisió de la Mesa Coordinadora no s'ha computat el vot per correu, que als Serveis Territorials de Barcelona podem situar al voltant de 800 vots. 

L'Agrupació de Personal Penitenciari vol agrair a les persones que ens han votat la seva confiança i ens comprometem, un cop analitzada la feina feta i l'abast d'aquests resultats, a afrontar el nou període amb l´únic objectiu de treballar, amb energia renovada, en defensa del nostre col·lectiu.

Volem felicitar CSIF pel seu resultat i esperem que la feina de les persones que assumim la representació dels treballadors i treballadores,  vagi orientada en tot moment a la defensa i millora de les condicions del nostre col·lectiu. 
Seguiment Moció 114/X

L'INICI DEL CURS PARLAMENTARI COMENÇA, PEL QUE FA ALS SERVEIS PENITENCIARIS, AMB EL SEGUIMENT DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER ICV, EN COL·LABORACIÓ AMB L'AGRUPACIÓ DE PERSONAL PENITENCIARI DE CCOO

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDoyMDI4MWQ4ZjA4YjhmNDhm


Tal i com es vam informar en el seu moment, la col·laboració de CCOO amb el grup parlamentari d'ICV-EUIA, i més concretament amb el sevu portaveu a la Comissió de Justícia del Parlament, Salvador Milà, suposava una fita importantíssima per a tot el col·lectiu del personal penitenciari. Aquesta col·laboració es va traduir finalment en la MOCIÓ 114/X.

A través de la MOCIÓ, el Parlament instava al Govern de la Generalitat a complir una sèrie de punts de caràcter vital pels serveis penitenciaris: donar per finalitzada la reducció del 15% de jornada i sou que afecta encara al personal interí de rehabilitació, la determinació i cobertura de les places vacants, la publicació dels processos selectius dins del 2014, la renovació i actualització de la roba de treball i dels Equips d'Intervenció, l'execució del contracte multitècnic, l'elaboració d'un pla d'actuació per prevenir i minimitzar conflictes....


COMISSIÓ DE JUSTÍCIA
El dia 20 de novembre de 2014 CCOO-PRESONS vam assistir, amb vergonya i estupefacció,  a la compareixença del conseller de Justícia davant la Comissió de Justícia del Parlament. El  conseller de Justícia, Germà Gordó, acompanyat pel Director General d’institucions penitenciaries, Pere Soler i la directora del CIRE Elisabeth Abad, va manipular i defraudar novament  al col·lectiu penitenciari.

El personal de la cafeteria de Brians 2 inicia una vaga

CCOO dóna el seu suport al personal de la cafeteteria de Brians 2

Els treballadors i treballadores del servei de restauració del centre penitenciari Brians 2, inicia una vaga en defensa del seu lloc de treball>>Llegir nota

VIDEO A SANT ANDREU TV21.10.2014 Informació Protocols Ebola

L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO està fent el seguiment de les darreres informacions sobre l’existència de possibles casos d’Ebola a Catalunya.  Constatem que els centres penitenciaris són receptors continus de persones que no han passat cap tipus de filtre o control sanitari (comunicacions, vis a vis, ingressos...), i que els actuals protocols de risc biològic no contemplen el risc potencial que comporta aquesta malaltia.

Per això, hem registrat un escrit adreçat al Departament de Justícia on demanem informació sobre els protocols d'actuació en l'àmbit penitenciari per fer front a aquest risc>>Llegir escrit

Nota paga extra 2012

8 agost 2014
Nota informativa sobre l'estat de les reclamacions de la paga extraordinària de 2012.

MESA SECTORIAL


RATIFICAT EL PREACORD A LA MESA SECTORIAL


https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo0N2FkN2MzOWM2NmZhYTNjAvui, en sessió ordinària de la Mesa Sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic de la Generalitat de Catalunya, s’ha ratificat l’Acord de pròrroga per als anys 2014-2015 que va ser sotmès a referèndum entre la totalitat dels treballadors durant la primera setmana de juliol.

Mitjançant 3 resolucions del secretari general del Departament de Justícia, que acompanyen l'aprovació de l'acord, hem aconseguit incorporar noves millores de flexibilitat horària.


Els sindicats demanen la reunió del grup de treball


https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo2Y2ZkNjcwOGFkNTljNGQ0


Els sindicats demanen, mitjançant aquest escrit, la convocatòria del Grup de Treball de l'Àmbit Penitenciari. L'Administració es va comprometre a presentar una proposta que recollís les modificacions acordades en la darrera reunió i, alhora, poder accedir a la resolució que haurà de contemplar l'autorització de la jornada acumulada pels col·lectius de rehabilitació i oficines.

31 MAIG: CCOO AMB LES PERSONES AFECTADES PEL CONCURS DE COMANDAMENTS


Avui estaven convocats/des al CEJFE els i les funcionàries afectades pel concurs de comandaments. Molta gent estava expectant davant la possibilitat que el Director General realitzés algun moviment per resoldre la situació que ha creat la pròpia Direcció General. Una situació injusta i que perjudica greument més de 200 famílies.


>>Llegir nota


 

21 MAIG: ELS SINDICATS PRESENTEN LA SEGONA PROPOSTA UNITÀRIA

Entenem que aquesta és una proposta que plasma de manera responsable el respecte dels drets i condicions laborals dels/les treballadors/es penitenciaris, condicions mínimes que haurien de permetre garantir la prestació del servei públic essencial que desenvolupen.

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo3MzJhZDNiZDRhMzI4ZmVm

  


8 DE MAIG: MOCIÓ PRESENTADA PER ICV SOBRE LA SITUACIÓ DELS CENTRES PENITENCIARIS

El grup parlamentari d'ICV i l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO han col·laborat en la redacció de la moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la situació dels centres penitenciaris i les polítiques de personal amb relació a l’obertura de nous centres penitenciaris. En un parell de setmanes es portaran al Ple de Parlament i el Govern haurà de donar resposta a les mateixes.

Llegir Moció>>CCOO RECLAMA QUE S’ASSUMEIXIN ELS COMPROMISOS EN EL NOMENAMENT DE PERSONAL INTERÍ

 

CCOO ve demanant, des de fa anys, el mateix que recentment ha recomanat el Síndic de Greuges al seu Dictamen sobre la regulació de la borsa d’interins de serveis penitenciaris.PROPOSTA UNITÀRIA PER A LA NEGOCIACIÓ DE LA PRÒRROGA 2014-2015  DE L’ACORD DEL GRUP DE TREBALL PENITENCIARI

En un intent de donar un impuls a la negociació de la pròrroga de l'acord del grup de treball penitenciari, els sindicats, a requeriment de CCOO i de manera unitària, han elaborat una proposta, que ja s'ha enviat a l'Administració, amb la intenció serveixi per acostar posicions i poder encarar la recta final de les negociacions. Aquesta proposta ha de servir per a la consecució d'un acord que pugui satisfer els interessos i drets del personal penitenciari, en uns moments tan complicats com els que ens ha tocat viure, que no es poden comparar, al nostre entendre, amb qualsevol altra época viscuda als serveis penitenciaris, des de l'assumpció de les competències per part de la Generalitat de Catalunya. https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo1NmRjMTY1YjA4NDRhYmY0


CCOO DEMANA A L'ADMINISTRACIÓ QUE CONVOQUI EL PROCÉS PERQUÈ ELS AUXILIARS TÈCNICS PUGUIN INGRESSAR AL COS DE TÈCNICS ESPECIALISTES

 CCOO registra un escrit demanant a l'Administració que procedeixi el més aviat possible a convocar el procés selectiu, adreçat als auxiliars tècnics dels serveis penitenciaris, torn especial de promoció interna, per a l'ingrés en el cos de tècnics especialistes.

Veure Escrit>> 

 


    

NO ALS SERVEIS EXTRAORDINARIS

 L’Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO vol expressar el seu posicionament contrari a la realització de serveis extraordinaris com a eina de gestió ordinària de les necessitats de personal...

Continua llegint>>CCOO PLANTEJA LA NECESSITAT D'UN FRONT SINDICAL COMÚ 


ATRI ataca

Un govern incapaç d’arribar a acords


El Govern ha utilitzat l’ATRI no com un mitjà d’informació, sinó com un instrument en contra dels sindicats i dels interessos dels treballadors i treballadores, publicant informacions parcials o que no responen a la veritat. Amb aquesta actitud, el Govern de la Generalitat es suma a l’antisindicalisme promogut per la dreta més rància espanyola i, en general, a l’atac de qualsevol forma d’organització dels treballadors i treballadores que pugui qüestionar les seves politiques laborals i socials injustes i retrògrades. El Govern té plena capacitat per executar aquelles mesures on hi havia acord a la Mesa, i pot fer-ho amb el mateix contingut i terminis. Aplicar-les tal i com estaven acordades o rebaixar-les depèn de la decisió del Govern i no d’altres impediments o condicionants.

Text de la Nota 

Nota informativa sobre un dia addicional de permís per assumptes personals pel 2013


Per modificació de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, segons estableix la disposició addicional quarta de la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, s’amplien de 3 a 4 els dies de permís per assumptes personals, amb efectes de l’any 2013.

En previsió d’aquesta modificació, la Mesa Sectorial del personal d’Administració i Tècnic en la sessió del dia 16/12/2013 ha acordat que els 4 diesper assumptes personal corresponen a 33 hores i 30 minuts anuals en jornada ordinària. Igualment, s’ha acordat que en la resta de jornades s’aplicarà aquest còmput en proporció a la jornada corresponent.

Es recorda que el període de gaudiment d’aquest permís per assumptes personals s’ha ampliat fins al 30 d’abril de l’any 2014.

 

Finalment, s’adjunta el quadre de conversió d’hores per algunes de les jornades habituals en còmput anual:

                    

Jornada ordinària de 37,30

hores

33h i 30 m

 

Jornada dedicació especial 40 h

35H 40 m

 

Reducció 15% de la jornada

28h 28 m

 

 

 
Comissió de Seguiment,11 desembre 2013
Els sindicats s'aixequen de la Mesa de Negociació

Els sindicats presents a la Mesa de Negociació, que celebrava la 3a reunió per tractar la finalització del període de vigència de la darrera pròrroga de l'Acord del Grup de treball penitenciari, han decidit aixecar-se davant la manca de propostes de l'Administració i els intents d'efectuar retallades en les condicions del personal penitenciari.Comissió de seguiment, 20 de novembre de 2013

El passat dimecres es va celebrar la reunió de la comissió de seguiment del grup de treball penitenciari, que també servia com a tret de sortida per a la negociació del nou acord del personal penitenciari. L'Administració va presentar un document de bases, de contingut parcial i tendenciós i, sobre aquestes bases, pretén formular les seves propostes.


Reunió de la comissió de valoració sobre el concurs de trasllats del Grup C1 d'IIPPEns informen els companys de la Sección Estatal CCOO en IIPP que  s'ha convocat a la comissió de valoració del concurs de trasllats dels grups A2 i C1 (el nombre d'instàncies admeses del cos de tècnics especialistes és de 32) pel proper dia 20 de Novembre de 2013. S'enviarà informació puntual.

 

CCOO gana la primera sentencia sobre la parte proporcional de
la paga extra de funcionarios (1.10.2013)

La sentencia es firme y condena a la Comunidad de Madrid a abonar las costas
La Federación de Enseñanza de CCOO ha ganado la primera sentencia, que es firme, sobre las reclamaciones que los afiliados y afiliadas realizaron ante la jurisdicción contencioso administrativa para exigir la parte proporcional de la paga extra del año 2012, del tiempo devengado antes de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, por el que se suprimían las pagas extraordinarias del personal funcionario.

El Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 27 de Madrid, en Sentencia de 25 de septiembre de 2013, estima las pretensiones de CCOO y considera que el Real Decreto Ley no tiene efectos retroactivos, y que el perfeccionamiento del derecho a las pagas extraordinarias se genera a lo largo de todo el año, siendo práctica pacífica de la Administración la de detraer de la paga extraordinaria la parte correspondiente a periodos no trabajados pero que no devengan salario (permisos sin sueldo, por ejemplo), lo que evidencia la correlación entre el tiempo efectivamente trabajado en cómputo anual y la cuantía devengada de la paga extraordinaria. Por ello, el Juzgado ha condenado en costas a la Administración, que ascenderán a un tercio de la cantidad que se liquide de la paga extraordinaria cuyo derecho tiene el funcionario.Retallar una paga és una opció d'un govern de dretes, que protegeix els privilegiats, malgrat que es vulgui presentar com una decisió necessària per a l'economia catalana. 


A la Mesa General  no hi ha hagut cap possibilitat de negociació davant la negativa de la representació del Govern de facilitar la informació que hem demanat i per que s’han mostrat  inflexibles en les mesures que volen prendre i no han acceptat  les nostre propostes  per fer possible que els treballadors i treballadores de la Generalitat cobrem de forma integra les retribucions de l’any 2013.

Malgrat això ,fem propostes  a  partir de les nostres dades. D’aquestes dades  es demostra  que es possible cobrar la  paga sense  comprometre  la suficiència ni  el bon funcionament dels Serveis  Públics i Socials,  ni tampoc  l’estabilitat pressupostària.

més informació>>
LES PRESONS CATALANES SUMEN 1.138 AGRESSIONS EL 2012, UN 17,6% MÉS QUE EL 2011


Diaris i agències de notícies es fan ressò de l'augment de les agressions a les presons catalanes, a partir de les dades facilitades per la Conselleria de Justícia de la Generalitat. Segons el coordinador de l'Agrupació de Personal Penitenciari : El que agreuja la situació és "el deteriorament de les presons i la falta de personal", ja que, amb les retallades, els centres tenen menys funcionaris i els interns menys material d'higiene, beques per a estudis i possibilitats de treball penitenciari (europapress.cat; Diari el Segre, 18 d'agost).
ARXIVADA LA CAUSA CONTRA 23 PERSONES PEL BLOQUEIG DE L’ACCÉS AL CP HOMES BARCELONA DEL 2012

Mitjançant resolució de 25 de juliol de 2013, el Jutjat núm. 13 de Barcelona ha decidit el SOBRESEÏMENT PROVISIONAL DE LA CAUSA I EL SEU ARXIU, oberta en virtut de denúncia interposada pel Ministeri Fiscal contra 19 companys/yes dels serveis penitenciaris i les persones responsables de les seccions sindicals de presons arran del bloqueig de l’accés al CP Homes de Barcelona, que va tenir lloc el dia 2 de desembre de 2012. Els serveis jurídics de CCOO van prestar assistència a les persones que ens ho van sol·licitar.

 

S’imputava l’autoria dels delictes de coaccions, abandonament del servei públic, denegació d’auxili a l’administració de la justícia i d’imposició de privacions indegudes als interns. Nosaltres sabíem que no hi havia una base fàctica i legal suficient per realitzar aquestes imputacions, que es tractava únicament d’infondre la por en un col·lectiu i paralitzar qualsevol intent de mobilització per reclamar la recuperació dels nostres drets, prenent com "ostatges" a 23 companys i companyes. Malgrat aquesta manca de base, la Fiscalia va muntar tota una acusació i un relat dels fets absolutament inversemblant i que, hores d’ara, ha quedat absolutament desautoritzada mitjançant la resolució del Jutjat.

 

L’auto considera que, com va afirmar el propi director del centre, malgrat que la porta d’accés principal del carrer Entença estava tancada, es podia accedir per la porta de tallers del carrer Rosselló, la qual cosa va passar, ja que personal funcionari i vehicles van accedir-hi i que, també, hauria permès realitzar les conduccions previstes per aquell dia. Aquesta consideració, al nostre parer, qüestiona l’actuació del propi Departament de Justícia, al qual, de manera indirecta, s’atribueix la responsabilitat de la no realització de conduccions.

 

També considera que no hi ha indicis que permetin fonamentar els diferents delictes, que no es pot mantenir que existís un “concertat i voluntari abandonament del servei”, ja que hi havia un context de negociació col·lectiva, unes assemblees en les quals el personal considerava l’estratègia a seguir i les possibles respostes. Considera que “l’abandonament del servei  requereix alguna cosa més que una simple inassistència ocasional, una falta de puntualitat o un incompliment de la jornada de treball”.

 

Respecte la denegació d’auxili, el Jutge considera que “no consta l’existència del previ requeriment, per part de l’Autoritat competent, per prestar l’auxili...”. Per tant, si no existeix requeriment, difícilment pot existir denegació.

 

CONCLUSIÓ.- CCOO entén que aquest auto, perfectament motivat, deixa en evidència tant al Ministeri Fiscal, com als responsables en aquell moment del Departament de Justícia, que van muntar una acusació sense fonament amb la intenció de criminalitzar tot un col·lectiu i evitar futures protestes, i salva de manera rotunda l'actuació del personal que va participar en aquests fets. Sabem que les persones implicades ho han passat malament des que es va obrir aquesta causa, ja fa pràcticament 1 any i mig, i que han hagut de suportar declaracions davant la policia, davant el jutge i, sobretot, la incertesa i el neguit sobre la possible continuació del procés penal. Per això, volem expressar el nostre suport i donar les gràcies a aquestes persones.

 

PER LA DIGNITAT DEL NOSTRE COL·LECTIU
PUBLICAT EL CONCURS DE TRASLLATS DEL CUERPO DE AYUDANTES DE IIPP. BOE 12/06/2013

Ahir dimecres, 12 de juny, es va publicar al BOE la resolució de convocatòria de concurs general per a la provisió de llocs de treball en els serveis perifèrics de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries (Cuerpo de Ayudantes). La convocatòria conté 29 places a les que poden accedir els funcionaris del cos de tècnics especialistes de la Generalitat. El termini per presentar sol·licituds és de 15 dies hàbils a partir del dia 13 de juny.

Clicant en aquest enllaç podreu accedir a les bases de la convocatòria. 
També podeu trucar a l'Agrupació o contactar mitjançant correu electrònic. 
CCOO DEMANA AL CONSELLER DE JUSTÍCIA EL CESSAMENT DEL DIRECTOR GENERAL DE SERVEIS PENITENCIARIS


El dia 26 d'abril l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO va registrar un escrit adreçat al Conseller de Justícia en el qual se li demanava el cessament del Director General de Serveis Penitenciaris. Els incidents d'aquests últims dies i la reacció del Director General, aliena a la presumpció d'innocència, assenyalant immediatament al personal i ignorant les deficiències estructurals i de gestió dels centres penitenciàries, ja denunciades abastament pels representants de personal, no fan més que afegir motius per justificar el seu cessament.

Informa't AQUÍLA FISCALIA DENUNCIA FUNCIONARIS DE PRESONS 

PER  LA CONCENTRACIÓ DAVANT EL CP HOMES 


Després de la concentració de personal penitenciari davant la porta del CP Homes, que va tenir lloc el dia 2 de desembre de 2011, el Ministeri Fiscal va tramitar les Diligències d'Investigació Penal núm. 172/2011. Al cap d'uns mesos, la Unitat Central d'Informació en Ordre Públic del cos dels Mossos d'Esquadra va començar a citar funcionaris i representants sindicals per declarar en relació a aquests fets. Ara, al cap d'un any i mig, s'ha confirmat el que molts havien suposat: el fiscal, basant-se en unes proves molt poc consistents, ha decidit acusar els declarants davant el Jutjat d'Instrucció, per la comissió de diversos delictes: coaccions, abandonament del servei públic, denegació d'auxili i imposició de privacions indegudes als interns. Al marge de les motivacions d'aquesta denúncia, no ens queda més remei que defensar-nos com col·lectiu en el convenciment de la nostra innocència.

Informa't AQUI


CCOO EXIGEIX LA DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA ALS FUNCIONARIS
REUNIÓ AMB EL NOU DIRECTOR GENERAL (13.02.2013) 

Ahir dimarts es va produir, després d'algun ajornament, la primera reunió amb el nou director general. Encara és d'hora per saber si la seva gestió serà continuista, o bé transformarà en fets les seves bones intencions. 

Informa't AQUI