Llocs Web‎ > ‎Sin título‎ > ‎

legislació

dels fets comesos pels interns que poguessin ser constitutius de delictes o faltes.

- Normativa Funció Pública Generalitat
                                      
        
            
http://www20.gencat.cat/docs/governacio/Funcio_Publica/Documents/Normativa/Circulars%20i%20instruccions/arxius/Instruccio%202-2013.pdf

        
     

                                                               
 

- Horaris- Retribucions Serveis Penitenciaris

      Retribucions 2013

         Retribucions 2010