Llocs Web‎ > ‎Sin título‎ > ‎home‎ > ‎

Processos selectius

Proposta definitiva de resolució del Concurs general. 3 de febrer de 2017


LA COMISSIÓ D'AVALUACIÓ APROVA LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DEL CONCURS GENERAL


PROPOSTA DEFINITIVA RESOLUCIÓ

Avui s'ha fet públic l'Acord de la Comissió d'Avaluació del concurs general JU/CP003/2015 d'aprovació de la proposta definitiva de resolució. Encara no tenim confirmada la data de publicació al DOGC, data a partir de la qual es procedirà a la presa de possessió.
 

VALORACIÓ DEFINITIVA

MÈRITS DEFINITIUS

AL·LEGACIONS

NOUS CURSOS VALORATS INTERIOR I GO
Oferta d'ocupació públicaCCOO ha lluitat sempre per la implantació d'una carrera professional als serveis penitenciaris que afavorís la millora de les condicions dels diferents col·lectius del nostre entorn laboral. Pensem que s'han d'establir prioritats i que ara tocava avançar en la reducció de l'interinatge en l'àmbit de rehabilitació. 

Però lluitarem igualment, i entenem que la possibilitat de promocionar del B a l'A va representar una fita històrica en el nostre col·lectiu, perquè l'Administració convoqui processos de promoció interna que garanteixin el dret a la carrera professional de TOTS i TOTES les professionals del nostre col·lectiu (la promoció del D al C, la ja pactada, i no convocada, promoció del C al B i, més endavant, la promoció del B a l'A).


23 de juliol, OFERTA PÚBLICA OCUPACIÓ 2015


CONVOCATÒRIES LIMITADES CO TARRAGONA


Publicats els 2 concursos limitats del CObert Tarragona

Amb la publicació al DOGC núm. 6856, dia 22 d'abril, de la convocatòria dels 6 llocs de CRIMO, que s'afegeix a la convocatòria dels 24 de GMO i 5 de GO, al DOGC Del dia 16 d'abril, es tanquen les convocatòries de llocs del nou Centre Obert de Tarragona. 

En aquests concursos només pot participar el personal funcionari de l'actual CP Tarragona que compleixin els requisits que s'especifiquen.COMISSIONS DE SERVEI PER A LLOCS BASE DE TRACTAMENT

Amb l'objectiu de facilitar la mobilitat del personal funcionari de l'àrea de tractament que presta serveis als centres penitenciaris, la Direcció General ha establert un procediment perquè aquest personal pugui optar a cobrir de manera provisional els llocs de treball base vacants, mitjançant la forma d'ocupació de comissió de serveis. Tot i que les instruccions únicament preveuen la possibilitat que participi només el personal que vulgui accedir a llocs vacants en un centre penitenciari diferent del que es presta servei, la pròpia Administració aconsella que també participi el personal que està en comissió de serveis i no vulgui canviar de centre. Això no suposa, per aquest personal, cap canvi en la seva situació actual: la seva comissió de serveis es mantindria en les mateixes condicions. El termini finalitza el dia 23 de juny.

Informa't INSTRUCCIONS i SOL·LICITUDTRAVESSES DE TRACTAMENT 

S'han publicat les instruccions i els barems del procés de provisió provisional de llocs base de l’àrea de tractament per l’any 2012. El personal interí de tractament que actualment està ocupant un lloc no hauria de participar en aquest procés, a no ser que tingui intenció de canviar de centre. Des d'aquí podreu accedir a les bases, els criteris de valoració i el model de sol·licitud.


CONCURS ESTATAL IIPP (10.10.2012)

Finalment avui dimecres s'ha publicat al BOE la Resolución de 8 de octubre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se resuelve el concurso general para la provisión de puestos de trabajo en los servicios periféricos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciaris y del Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Per tant, mitjançant aquesta resolució s'adjudiquen definitivament els llocs de treball, adjudicacions que es poden consultar als taulells d'anuncis dels centres i tambè en aquesta Agrupació.

                                                                                                                             Informa't AQUI


CONCURS ESTATAL IIPP (8.10.2012)

El Ministeri de l'Interior ha fet arribar a la nostra DG el llistat d'adjudicacions dels llocs de treball dels funcionaris del cos tècnic d'especialistes, grup serveis penitenciaris, un cop resoltes les incidències al programa informàtic que gestionava el concurs. La previsió de publicació al BOE és a finals d'aquesta setmana. El Ministeri fa la següent observació: "Solicitamos que una vez publicado en el BOE NO SE PROCEDERÁ al cese hasta que no nos pongamos en contacto con ustedes, pues antes deben ser autorizados los puestos por la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR). Una vez que obre en esta unidad dicha Resolución se les comunicará para que procedan a los ceses."

Els interessats es poden posar en contacte amb els delegats de CCOO al centre o, directament, amb aquesta Agrupació.CONCURS ESTATAL IIPP (3.10.2012)

S'amplia el termini per resoldre el concurs general per a la provisió de llocs als serveis perifèrics de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries. Sembla ser que en la resolució del concurs, publicada el dia 20 de setembre, es van detectar una sèries d'errades en l'aplicació informàtica utilitzada per a la gestió del procediment . Per aquest motiu s'acorda l'ampliació del termini màxim de resolució del concurs fins al proper  día 10 de octubre de 2012.

Informa't AQUI


CONCURS DE TRASLLATS A L'ESTAT 2012

Han estat publicades les llistes amb les puntuacions provisionals dels sol·licitants admesos al concurs de trasllats als Serveis Periférics de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Els trobareu als taulers d'anuncies de les unitats directives, tot i que també us podeu informar directament posant-vos en contacte amb l'Agrupació de Personal Penitenciari de CCOO.


Puig de les Basses i Girona

Es fa públic l'Acord 21 de maig 2012 puntuació 2a fase, proposta resolucio definitiva EAA JU/CP004/2011

Publicat l'Acord de data 13.04.2012 de la Junta de Mèrits i Capacitats de la convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats limitat al personal d'àmbits determinats del Centre Penitenciari de Girona per a la provisió de 8 llocs de treball de coordinador/a de Règim Interior de Medi Obert del Centre Penitenciari Obert de Girona (convocatòria de provisió núm. JU/CP001/2011)
 
Publicat el llistat de les puntuacions de les entrevistes de la segona fase de l'Acord de data 19 de març de 2012 de la convocatòria JU/CP004/2011
 

Publicats els Acords de data 23.03.2012 d'aprovació dels mèrits de la 2a fase i les propostes de resolució definitiva dels següents concursos
  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de coordinador/a d'equips Multidisciplinaris del CP Puig de les Basses (JU/CP006/2010).
  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de cap de Programes d'educació Social /del CP Puig de les Basses (JU/CP007/2010).
  • Convocatòria de concurs específic de mèrits i capacitats per a la provisió d'un lloc de cap de programes de treball social dels Serveis Socials en l'Àmbit Penal a Girona CP Puig de les Basses (JU/CP003/2011).


Concurs específic 4 llocs encarregat àrea administrativa Puig de les Basses


  • Avui s'ha fet públic l'Acord 14 de febrer 2012 mèrits provisionals 1a fase
  •  21.03.20012.- Publicació dels mèrits definitius de la primera fase i convocatòria per a la segona fase.

Concurs 8 llocs CRIMO C.P. Girona
  • Avui s'ha fet públic l'Acord de 7 de març que aprova la puntuació provisional dels mèrits.


Concurs restringit CP Girona:

Avui es fa públic l'Acord de data 20.12.2011 de la Comissió d'Avaluació de la convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats limitat al personal d'àmbits determinats del Centre Penitenciari de Girona per a la provisió de llocs de treball del cos tècnic d'especialistes (JU/CP011/2010).

Acord de 8 de novembre de 2011 de la Comissió d'Avaluació de la convocatoria de concurs general de merits i capacitats limitat al personal d'ambits determinats del Centre Penitenciari de Girona per a la provisió de llocs de treball del cos tecnic d'especialistes  de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (convocatoria de provisió núm. JU/CP011/2010) (DOGC 5789,  de 04.01.2011)
Nova convocatòria d'un lloc de comandament de rehabilitació al Centre Penitenciari Puig de les Basses. Informa't.

Llistats definitius de mèrits i convocatòria a la  segona fase ( entrevistes i curs selectiu ) als concursos de CUSIs, CAFs i CUE de Puig de les Basses. Si voleu saber-ne més truqueu-nos i us informarem.