17 de novembre

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDo3OGE4YTBmYmEyYTIxY2M1


Avui, 17 de novembre, s’ha publicat al web del Departament de Justícia l’Acord de la Junta de Mèrits i Capacitats pel qual s’aprova la proposta definitiva de resolució de la convocatòria JU/CP003/2010, per cobrir 46 llocs de Cap d’Unitat del CP Puig de les Basses.Puig de les BassesDes de CC.OO al CCPB portem demanant, des de l'obertura del centre, que es sol·lucionin els problemes de manca de personal que, entre d'altres qüestions, afecten la protecció de la vida i integritat física d’interns/es i treballadors/es del centre

PUIG DE LES BASSES. Primers 133 dies


La secció sindical de CCOO a Puig de les Basses fa una anàlisi de la situació actual del centre i un balanç dels 133 primers dies des que va ser inaugurat i posa de manifest l'existència de nombrosos problemes sense resoldre>>Llegir Escrit 

10 de JUNY: Continua el nomenament de personal funcionari de la JU026 al CP Puig de les Basses

 

https://docs.google.com/a/ccoo.cat/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2Nvby5jYXR8ZnNjX2FncnVwYWNpb19wcmVzc29uc3xneDozOGY2N2VjMGFiZTU3ZDAx 

El DOGC d'avui publica la RESOLUCIÓ JUS/1276/2014, de 14 de maig, de nomenament de funcionaris/àries del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris. el nomenament d'altres 15 persones de la JU26, que cobriran llocs de GAM-P, GAM-V i GSI, al CP Puig de les Basses.


Disposen del termini d’un mes, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC, per fer el jurament o la promesa i prendre possessió
6 de JUNY: Reunió Monogràfica Puig de les Basses

 Ens reunim els sindicats CCOO, CATAC i UGT amb la Direcció General. Presidint la reunió el Director General, Sr. Pere Soler, amb 10 membres del seu equip.15 de MAIG: Primeres incorporacions de personal de la JU026 al CP Puig de les Basses

El DOGC d'avui publica la RESOLUCIÓ JUS/1028/2014, de 9 de maig, d'adscripció definitiva de funcionaris/àries del cos tècnic d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris al CP Puig de les Basses. Aquest resolució suposa l'adscripció definitiva, i per tant les primeres incorporacions al nou centre, de 7 funcionaris/àries de GSI corresponents a la JU026. Es corresponen amb les dades incloses al CRONOGRAMA que, en el seu dia, va publicar l'Administració i la seva incorporació estava prevista entre el dia 1 i 15 de maig. 

El termini per a la presa de possessió en la nova destinació serà de dos dies hàbils si no implica canvi de localitat de residència del funcionari, o de quinze dies si comporta canvi de localitat de residència
6 de maig 2014: ESCRIT DE LA SS DE CCOO EXPRESSANT INQUIETUDS PEL PROCÉS D’OBERTURA DEL NOU CENTRE

 

7 de maig de 2014. Escrit de la Secció Sindical de CCOO al CP Puig de les Basses, adreçat al secretari general del Departament de Justícia, expressant la preocupació pels punts foscos de l'obertura del nou centre.30 d'abril 2014: REUNIÓ INFORMATIVA PUIG DE LES BASSES

 El dia 30 d'abril es va celebrar una reunió amb l'Administració per tractar diferents qüestions relatives al procés d'obertura del CP Puig de les Basses. 


Llegir la nota>> 

documents


CRONOGRAMA OBERTURA
I INCORPORACIÓ.- (Consulta-ho)